EnglishFrenchGermanPolishSpanishTurkishRussianItalianDutchDutch

Algemene voorwaarden


Instemming van Voorwaarden

Door het gebruik van deze dienst stemt u in met de volgende algemene voorwaarden. Indien u niet instemt met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief enige toekomstige herzieningen, dan mag u deze dienst niet gebruiken.

Hebt u enige vragen met betrekking tot deze overeenkomst, neem dan contact op met info@securitykiss.be

Algemeen

In deze algemene voorwaarden (gezamenlijk aangeduid als 'Voorwaarden') staan de contractuele regels tussen SecurityKISS en de gebruikers, alsmede de gebruiksvoorwaarden voor alle diensten aangeboden door SecurityKISS.

De door SecurityKISS aangeboden diensten mogen niet worden gebruikt door personen die niet volledig bevoegd zijn of die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

SecurityKISS mag deze Voorwaarden op enig moment wijzigen zonder kennisgeving aan u, door het plaatsen van herziene Voorwaarden op onze website. Uw gebruik van diensten van SecurityKISS stelt instemming voor van deze Voorwaarden, inclusief enige wijzigingen die SecurityKISS maakt.

Dienstvoorziening

Effectieve dekking, snelheden, locaties en kwaliteit van de dienst kunnen afwijken. SecurityKISS probeert te allen tijde beschikbaar te zijn, behalve tijdens beperkte onderhouds- en herstelmomenten. Echter, de dienst kan onderhevig zijn aan onbeschikbaarheid door een aantal factoren die buiten onze macht ligt, zoals rampen, storingen van diensten van derden, overdrachts-, apparatuur- of netwerkproblemen, beperkingen, interferentie, signaalsterkte en kan worden onderbroken, geweigerd, beperkt of bekort. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevens, berichten of pagina's die verloren gaan, die niet worden afgeleverd en die vertraagd worden of de verkeerde weg nemen door onderbrekingen of prestatiekwesties met de dienst of communicatiediensten of netwerken. We kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van de dienst, de dienst intrekken, of specifieke soorten gebruik blokkeren naar ons eigen goeddunken om gebruikers of de dienst te beveiligen. Netwerksnelheid is een gemiddelde en is geen indicatie van het gebruik waarop u of de dienst gegevens verstuurt of ontvangt. Effectieve netwerksnelheid zal afwijken vanwege configuratie, compressie, netwerkoverbelasting en andere factoren. De nauwkeurigheid en tijdigheid van ontvangen gegevens wordt niet gegarandeerd; vertragingen of weglatingen kunnen voorkomen.

Privacy omtrent verbindingsgegevens

We houden geen toezicht op, en nemen of slaan geen logboeken op voor enige verbindingsactiviteit, behalve voor het volgende:

We gebruiken deze gegevens om statistieken te genereren en daardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienst te optimaliseren, en ook het helpt het ons om onze Voorwaarden af te dwingen.

Privacy omtrent persoonlijke gegevens

We slaan geen persoonlijke informatie over u op, behalve hetgene dat u zelf hebt opgegeven bij het aanmelden op onze dienst. We verzamelen nooit enige financiële informatie zoals creditcardnummers.

We hebben beveiligingsmaatregelen genomen om bescherming te bieden aan verlies, misbruik en verandering van gegevens die in onze macht ligt.

Diensttarieven

De gebruiker stemt er mee in dat de aard van de geleverde dienst en de initiële tarieven en kosten zijn overgebracht aan de gebruiker. De gebruiker is er zich van bewust dat SecurityKISS van tijd tot tijd toekomstige wijzigingen mag aanbrengen aan de opgegeven tarieven en kosten. U blijft de prijs betalen zoals bepaald op het moment van aanmelding voor de duur van de gekozen dienst.

Betalingen

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de kosten zoals uitgelegd op de website www.securitykiss.com, btw en andere belastingsverantwoordelijkheden die van toepassing zijn op de dienst, en kosten als het gevolg van het ontvangen van te late betalingen van u.

Annulering

U kunt uw SecurityKISS-lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Enig resterend saldo zal evenredig worden berekend en hierop zal restitutie aan uw rekening plaatsvinden. Indien uw lidmaatschap stopgezet is in verband met overtreding van de Voorwaarden van SecurityKISS, dan zal er geen restitutie plaatsvinden op enig resterend rekeningsaldo.

Verboden gebruik van de dienst

U bent zelf exclusief verantwoordelijk voor de content van alle gegevens die u uitwisselt met uw VPN-account. U stemt er mee in alle van toepassing zijn lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften na te leven in relatie tot de diensten van SecurityKISS. Als toevoeging hierop, zonder beperkingen, stemt u er mee in dat u de dienst niet zult gebruiken voor enige van de volgende activiteiten:


Beperkingen en aansprakelijkheid

SecurityKISS is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade uitgevoerd door gebruikers door gebruik van de diensten van SecurityKISS.

SecurityKISS is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gedorven inkomsten, verlies van gegevens of enig soort van compensatie-eisen veroorzaakt door het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de dienst.

Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden zullen worden gecontroleerd door en beschouwd in overeenstemming met de wetten van Ierland.

Geschillen die optreden in relatie met deze Algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ierland.

Taal van de Voorwaarden

In de gevallen waarin SecurityKISS u van een vertaling van de Engelstalige versie van de Voorwaarden heeft voorzien, dan stemt u er mee in dat de vertaling enkel is voorzien voor uw gemak en dat de Engelstalige versie van de Voorwaarden bepalend zijn voor uw relatie met SecurityKISS.

Indien er enige tegenstrijdigheid bestaat tussen datgene dat de Engelstalige versie van de Voorwaarden zegt en datgene dat de vertaling zegt, dan zal de Engelstalige versie bepalend zijn.